Endüstri 4.0

İş yerinizi uygun maliyetlerle dijitalleştirin.

Bilgi al
Demo SEO 2

Veri İzleme

Çeşitli dosyalarda tutulan verilerin veritabanlarına aktarılarak mobil uyumlu izleme süreci.

Bilgi Al

Veri Analizi

Kayıt altına alınan verilen karşılaştırmalı analizi.

Bilgi Al

İş yönetim, puantaj

Personel puantaj analizi ve duyurular.

Bilgi Al

Veri Analizi ile süreçlerin optimum değerlendirmesi

Kolay Yönetimsel Araçlar

Proses analizi ve çeşitli süreçlerde elde edilen verilerin karşılaştırmalı grafik analizleri

Üretim hatlarının modernizasyonu ile üretim süreçleri ile ilgili anlık veri takibi ve verilerin karşılaştırmalı analizi. İş güvenliği gibi süreçlerin inovatif çözümlerle daha etkin hala getirilmesi.

Servislerimiz

Dijital çağa ayak uydurun

Kolay yöetim

Ürün planlama, üretim, iş güvenliği ve puantaj sistemleri ile ilgili yönetimsel araçlar üretiyoruz.

Optimum çözümlerin bulunması

Planlama, üretim, iş güvenliği ve puantaj süreçlerinin detaylı incelenerek dijitalleşmeye uygun sistemlerin üretilmesi..

Optimum çözümlerin uygulanması

Süreç analizleri ile alınan bilgilerin firmaya özel yapılan dashboard aracılığı ile izlenip analiz edilmesi.

Biz Kimiz?

Servislerimiz

Veri Analizi

Elde edilven verilerin analiz edilmesi ve anlık olarak çeşitli platformlarda sunumu.

Puantaj Analizi

Planlama ve üretim süreçleri ile elde edilen optimum faydanın puantaja çevirilmesi

Süreç Etkileşimleri

Yetkilendirilmiş personellerin üretim bilgilerini elektronik ortamda sunması ve çeşitli süreçlerin sunumu

Grafikler

Tekil ve çoğul grafiklerin sunumu ve karşılaştırılması ve paylaşımı.

Veri Analizi

Tekli ve çoklu bağımsız platformda verilerin çapraz, düzel ve çeşitli yöntemlerle karşılaştırmalı analizleri.

Süreç Çaprazlama

Farklı ekipmanların verilerinin toplanması ile üretimlerin birlikte hareketli ortalamaları ile üretimi

Bize ulaş

Dijitalleşme ürünlerimiz ile ilgili bilgi al.

Size özel çözüm süreçleri ile ilgili bilgi al.